Torfinn @heim

Just another Ivy site

3D-printing


3D-printing er kjekt for små ting, både til prototyping og for å lage reservedeler. Noe av det jeg har printet kan du se bilder av på min 'makes' side på Thingiverse.

Det finnes mye ferdig, på Thingiverse og andre steder, ofte trenger du ikke lage det selv. Ting som vi trenger / hadde behov for på Bitraf:

Noen ganger så finner du ikke akkurat det du leter etter, men kanskje du finner en ting som kan brukes som utgangspunkt og modifisere den. Jeg trengte en "knott" til oscilloscopet mitt hjemme, fordi en av originalknottene hadde sprukket på midten (plastikk som blir sprø med alderen).

Laget på oppdrag.

2021-05-28: sail wedge en kar kom innom og trengte noen nye kiler til seilet på båten sin. Designet i OpenSCAD, printet i PETG.

Etterhvert så finner du ut at det ikke er så vanskelig å lage egne ting "fra scratch" i OpenSCAD. En kamerat av meg trengte hetter eller "kork" til å ha på rørendene på et par campingstoler han har restaurert. Da lagte jeg denne, og printet et par sett til ham.

2018-07-12: festet som holder enden på klokkereima røk, da trengte jeg et nytt et. Som sagt så gjort, laget kjapt et design i OpenSCAD, og printet det.