Torfinn @heim

Just another Ivy site

Prosjekter


Prosjekter er mye forskjellig, alt fra små enkle ting laget for moro eller til eget bruk, eller fordi vi manglet en "ting" på Bitraf, til bidrag på felles prosjekter for Bitraf.