Torfinn @heim

Just another Ivy site

Notater


Disse sidene inneholder bare arbeidsnotatene mine, mest for eget bruk. Dersom noen andre har glede eller nytte av dem, så er det hyggelig.