Torfinn @heim

Just another Ivy site

Modellering


Når man skal frese eller 3D-printe ting, så er man avhengig av at det finnes en 3D modell av det du skal lage. Veldig ofte så finner du noe som noen andre har laget som kan brukes, men av og til må du lage noe selv.