Torfinn @heim

Just another Ivy site

Inngang

Starten på det hele.


Noe av det jeg har drevet med på Bitraf. Her skriver jeg om noen av prosjektene jeg har gjort, og teknologiene jeg har lært mens jeg har vært på Bitraf.